หางานทันตแพทย์ ผู้ดูแลสุขภาพช่องปาก…!!!

หางานทันตแพทย์ ทันตแพทย์จะปฏิบัติงานโรงพยาบาลรัฐและตามสาธารณสุขประจำเขตพื้นที่ต่าง ๆ ขึ้นตรงกับกระทรวง สาธารณสุข โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกรักษาโรคฟันโดยเฉพาะ ซึ่งมีอุปกรณ์ในการตรวจและรักษาฟัน เหงือก และภายในช่องปาก เช่น เครื่องมือต่างๆเพื่อการขูดหินปูน ถอนฟัน รักษารากฟัน ฉีดยาชาและเก้าอี้สำหรับผู้ป่วย โดยจะต้องมีไฟส่องสว่างเพื่อช่วยในการตรวจสภาพภายในช่องปาก โดยจะต้องมีผู้ช่วยอย่างน้อย 1 – 2 คน ในการตรวจรักษาฟัน ในบางครั้งอาจจะมีผู้ป่วยที่เป็นเด็ก ซึ่งการตรวจรักษาอาจจะยุ่งยากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากเด็ก จะมีความกลัวและไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจฟัน ทันตแพทย์ต้องมีจิตวิทยาในการหลอกล่อเด็กให้ความร่วมมือ โดยการอ้าปาก เพื่อทำการตรวจรักษา รวมทั้งต้องระวังการถูกกัดนิ้วมือขณะทำการตรวจรักษาให้เด็กที่กำลังกลัวและโกรธ

ลักษณะงาน ทันตแพทย์ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจ การวินิจฉัยการบำบัด หรือการป้องกัน โรคฟัน โรคอวัยวะที่เกี่ยวกับฟัน โรคอวัยวะในช่องปากโรคขากรรไกร และกระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกรรวมทั้งการกระทำทางศัลยกรรม และการกระทำใด ๆ ในการบำบัดบูรณะและฟื้นฟูสภาพของอวัยวะในช่องปาก กระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกรและการทำฟันใน ช่องปาก

คุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพ ผู้ที่จะเป็นทันตแพทย์ที่ดี ก่อนการตัดสินใจเลือก ควรต้องพิจารณาและสำรวจตนเองเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้

1. ด้านการศึกษา ควรมีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

2. ด้านความถนัด ควรมีความถนัดในการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับการปั้นและการประดิษฐ์และตกแต่งฟัน จึงเป็นงานประเภทการฝีมือที่ละเอียดอ่อนประเภทหนึ่ง

3. ด้านสุขภาพและบุคลิกลักษณะ ควรมีสุขภาพดี แข็งแรงสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพดีรู้หลักจิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี

4. มีฐานะทางการเงินดี เพราะต้องใช้เวลาเรียนหลายปี และมีค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษามาก

5. ต้องมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว

6. ก่อนเข้าศึกษาสามารถทำสัญญาเข้ารับราชการ หรือทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกันกับคณะทันตแพทยศาสตร์ของแต่ละมหาวิทยาลัยตามเงื่อนไขของรัฐบาล

การศึกษาและการฝึกอบรม จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 6 ปี) คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือมหาวิทยาลัยนเรศวร

โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ ทำงานในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือเปิดคลินิกอิสระของ ตนเอง ดังนั้นรายได้ของทันตแพทย์ จึงขึ้นอยู่กับการเลือกแหล่งงานที่ประกอบอาชีพ

วันนี้เรามาแนะนำสถานที่ทำงานสำหรับผู้ที่ต้องการ หางานทันตแพทย์ ในการประกอบอาชีพกัน

1.โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ รับสมัครพนักงาน หางานทันตแพทย์/ทันตแพทย์ประจำ 2 ตำแหน่ง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : ทันตแพทย์ประจำ 2 ตำแหน่ง (ทำงานวันจันทร์ – เสาร์) – ค่าตอบแทนประจำ (กลุ่ม UC 8 รายต่อวัน) – ค่าใบประกอบวิชาชีพ – การันตีลูกค้ากลุ่ม NonUC / ค่าตอบแทนพิเศษลูกค้ากลุ่ม NonUC 

อัตรา/ เงินเดือน : 2 อัตรา เงินเดือน ไม่ระบุ

ติดต่อ – สอบถาม : โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ เลขที่ 21 ถนน นันทาราม ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร : 053-270145-50 ต่อ 111, 086-4208291 อัพเดทเมื่อวันที่ 20/12/2561

การหารายได้เสริม หางาน part time เสาร์ อาทิตย์…!!!

หางาน part time เสาร์ อาทิตย์ คืองานพิเศษ งานนอกเวลา จากการทำงานประจำ บางทีเรามักเรียกว่า งานพาร์ทไทม์, part time โดยความหมายรวมๆแล้วก็คืองานเสริมที่ทำในเวลาว่าง ซึ่งมีหลายคนเลือกที่จะใช้ช่วงเวลาว่างเหล่านี้ไปทำงานพิเศษ หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไปทำไม? ทำเพื่ออะไร? ที่เรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรจากงานพาร์ทไทม์

งานนี้เป็นงานที่ใช้เวลาในการทำไม่มาก แต่ต้องทำเป็นประจำ สมมติว่าเราหางาน part time เสาร์ อาทิตย์ ในร้านอาหาร เราก็ทำแค่ประมาณ 3 วันต่อสัปดาห์ (แล้วแต่ข้อกำหนดของทางร้านหรือบริษัทนะ โดยส่วนใหญ่จะค่อนข้างยืดหยุ่นในเรื่องของเวลา สามารถตกลงเรื่องเวลากันได้ ส่วนมากจะทำวันละประมาณ 6 ชั่วโมง คนที่ทำงานนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาหรือคนที่ยังเรียนไม่จบมาหารายได้เพิ่มเติม) แต่อาจจะทำประจำหลายเดือน หรืออาจจะยาวเป็นปีเลยก็ได้ ค่าแรงส่วนมากจะคิดเป็นรายชั่วโมง และมีค่าจ้างที่สูงกว่างาน Full Time เมื่อคิดเทียบเป็นรายชั่วโมง

วันนี้เรามาแนะนำสถานที่ทำงานสำหรับผู้ที่ต้องการหางาน part time เสาร์ อาทิตย์ ในการประกอบอาชีพกัน

1.บริษัท เรียลเมด จำกัด รับสมัครพนักงาน หางาน part time เสาร์ อาทิตย์

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : จัดเรียงซองเวชภัณฑ์ – ซิลซองโดยมีเครื่องซิลให้ ตามออเดอร์ – แพ็คใส่ถุงพร้อมส่ง – รักความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย – สามารถช่วยงานที่stockได้ในบางเวลา – สามารถรับเงินเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ได้

อัตรา/ เงินเดือน : 1 อัตรา เงินเดือน วันละ 320 – 350 ฿

ติดต่อ – สอบถาม : บริษัท เรียลเมด จำกัด 549 ซอยบรมราชชนนี 4 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทร : 028817258 อัพเดทเมื่อวันที่ 12/12/2561

2.บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด รับสมัครพนักงาน หางาน part time เสาร์ อาทิตย์/ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Part-Time)

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : เพศ หญิง – อายุ ไม่เกิน 30 ปี – วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป – บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจในตนเอง – มีทักษะสื่อสารและติดต่อประสานงานที่ดี – สามารถทำประกอบอาหาร จัดทำครัวได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษอัตรา/ เงินเดือน : 2 อัตรา เงินเดือน 8,000 – 10,000 ฿

ติดต่อ – สอบถาม : บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด 1 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวง แขวงดินแดง เขต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร : 026411333 อัพเดทเมื่อวันที่ 06/12/2561

3.ร้าน RIZHON รับสมัครพนักงาน หางาน part time เสาร์ อาทิตย์/พนักงานขาย Part Time เสาร์-อาทิตย์

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : เพศหญิง บุคลิกดี พูดเก่ง อายุ 20-32 ปี – ไม่สนใจวุฒิการศึกษา – ซื่อสัตย์ – ตรงต่อเวลา มีใจรักงานบริการ และงานขาย – ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านงานขายมาก่อน – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ) – ขายและแนะนำสินค้า – ดูแลความเรียบร้อยและทำความสะอาดร้าน – จัดสต็อค เช็คสต็อคสินค้า

อัตรา/ เงินเดือน : 1 อัตรา เงินเดือน 400 บาท/วัน + ค่าคอมมิสชั่น + โบนัสพิเศษ

ติดต่อ – สอบถาม : ร้าน RIZHON 5 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง จตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร : 080 570 7974 อัพเดทเมื่อวันที่ 10/12/2561