พนักงานฝ่ายขาย-พนักงานฝ่ายการตลาด

ปัจจุบันนี้มีเว็บไซต์หางานออนไลน์เป็นจำนวนมาก เพื่อเฟ้นหาบุคลากรในตำแหน่งงาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีน)  ธุรกิจทุกประเภทต่างถูกขับเคลื่อนด้วยสิ่ง ๆ หนึ่ง วัฒนธรรมต้นแบบในความหมายของเขา คือการที่พนักงานทุกคนที่เปรียบเสมือนฟันเฟืององค์กร ร่วมกันทำงานอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยทีมเวิร์ค วันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมหาศาลในทุกวงการ ด้วยความสร้างสรรค์ และสามารถสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการ ตลอดจนการบริการให้คนไข้ได้รับประโยชน์และได้รับความปลอดภัยสูงสุด ประการหลังคือเป้าหมายสำคัญที่สุด และแน่นอนว่ารวมถึงวงการขายด้วย สิ่งนั้นคือผลกำไรและปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะกำหนดว่าธุรกิจนั้น ๆ ได้กำไรหรือไม่ การสำรวจด้วยเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถบ่งชี้จุดที่องค์กรสามารถพัฒนาต่อไปในด้านความผูกพันของพนักงาน, การสร้างภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ, การสร้างองค์กรเป็นที่จดจำ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีน) และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อมุ่งสู่ประสิทธิภาพของการทำงานที่ยอดเยี่ยม คือความสามารถในการสร้างรายได้ขององค์กร นั่นหมายถึงการได้มาซึ่งยอดขายที่ดีและการเลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่ถูกต้องเหมาะสม และมุ่งเน้นต่อการพัฒนาบุคลากร และองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ การวางสินค้าได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และการว่าจ้างพนักงานขายที่มีประสิทธิภาพ ทั้งหมดเป็นหลักการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน อย่างไรก็ตามกรอบหรือหลักการอาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่ง แต่สิ่งที่จะหลอมรวมความสามัคคีจริงๆ คือความรักความผูกพันกันในเพื่อนร่วมงาน พนักงานขายหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในองค์กร ในฐานะผู้ประกอบการคุณจะใช้วิธีใด คนทุกคนต้องการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า พยายามทำให้พนักงานทุกคนเห็นคุณค่าในตนเอง ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมให้พวกเขาได้ช่วยเหลือชุมชนและสังคม ถึงจะว่าจ้างพนักงานขายที่มีฝีมือหรือชักชวนให้เซลส์เก่ง ๆ เข้ามาทำงานในองค์กรของคุณได้มากขึ้น

1. ระบุคุณลักษณะหรือทักษะของ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีน) ที่คุณต้องการ

เป็นเรื่องสำคัญในการได้มาซึ่งพนักงานขายที่ใช่ในแบบของคุณ การให้ความสำคัญกับ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีน) ทุกระดับโดยเฉพาะพนักงานตัวเล็กๆ เขาบอกว่าองค์กรจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ด้วยฟันเฟืองตัวเล็กๆ เพราะเป็นผู้ปฏิบัติงานจึงมองเห็นจุดแข็ง และจุดอ่อนได้มากกว่า ขั้นตอนนี้มักถูกมองข้ามไปโดยพนักงานฝ่ายบุคคลเพราะความคิดอย่างง่าย ๆ บริษัททั้งเล็กและใหญ่ต่างก็ดึงดูดพนักงานด้วยค่าตอบแทนที่สูงและสวัสดิการที่ดี รวมทั้งโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ว่าการรับสมัครพนักงานขายก็แค่หาคนที่ขายของได้แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งคำกล่าวนี้ไม่จำเป็นต้องถูกเสมอไป เทคโนโลยีได้กลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจทั้งหลายที่พยายามก้าวเข้าสู่ความเป็นดิจิตัล ไม่ว่าจะเป็นธนาคารข้ามชาติหรือแม้แต่ร้านดอกไม้ ไม่มีองค์กรหรือบุคคลใดหลีกเลี่ยงกระแสเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกได้ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีน) หากไม่มีการระบุทักษะหรือคุณลักษณะของพนักงานขายที่จำเป็นที่องค์กรของคุณต้องการก่อนรับสมัครพนักงานเข้ามา การสรรหาบุคลากรจึงมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น เมื่อสิบปีที่แล้วที่ดิฉันเข้ามาทำงานด้านนี้ วิธีการสรรหาพนักงานในสายเทคโนโลยีค่อนข้างตรงไปตรงมา อาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการได้พนักงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ตรงตามความต้องการภายในทีม นักงานด้านเทคโนโลยีที่บริษัทมองหานั้น ต้องมีคุณสมบัติมากขึ้น

2. รู้ว่าจะไปหา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีน) เหล่านี้ที่ไหน

การเริ่มค้นหาพนักงานขายโดยการรับสมัครงานและนัดมาสัมภาษณ์งาน คุณสมบัติของ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีน) ที่ได้มาที่ไม่ตรงกับความต้องการขององค์กรนี้ รวมทั้งความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสมรภูมิธุรกิจและเทคโนโลยี อาจทำให้พนักงานลาออกจากงานเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ต้นทุนในการว่าจ้างคนในองค์กรสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาด้วยนอกเหนือจากความรู้ด้านทักษะก็คือ ความมีใจรักและหลงใหลในเทคโนโลยี ความใฝ่รู้  แต่สมัยนี้คุณอาจออกไปตามหา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีน) ตามที่ที่เขาออกตลาดไปขายของ คือนอกจากทักษะด้านเทคนิคแล้ว ยังต้องมีความสามารถในการปรับตัว มีความยืดหยุ่น ไม่ตรงกับเป้าหมายในการวางกลยุทธ์ทางการขายในทีมขายของคุณ หากคุณสามารถไปเจอตัวพนักงานเหล่านั้นตามที่ที่เขาไปทำงานได้ เพราะความรู้ด้านทักษะนั้น สามารถสอนกันได้ ในการคัดเลือกบุคลากร บริษัทจึงต้องทบทวนว่าจะให้สัดส่วนความสำคัญในเรื่องความรู้ด้านเทคนิคเมื่อเทียบกับศักยภาพโดยรวมของผู้สมัครอย่างไร คุณจะได้ตรวจสอบการทำงานของเขาด้วยตาของคุณเอง ได้เห็นวิธีการขายของเขาว่าจะเหมาะกับองค์กรของคุณที่คุณต้องการหรือไม่

3. กลั่นกรอง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีน) ที่ใช่จากกลยุทธ์ที่เขาใช้ในการขาย

บ่อยครั้งที่ประวัติของพนักงานขายมักมาพร้อมกับเป้าหมายที่จะทำยอดขายให้ได้เท่านั้นเท่านี้ เป็นคุณสมบัติของ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีน) ที่ดี เพราะต้องเผชิญกับปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน เพื่อดึงดูดความสนใจของว่าที่นายจ้าง พึงระลึกไว้เสมอว่าคุณภาพอาจไม่ได้มาพร้อมปริมาณ คุณสมบัติข้อนี้ควรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการพิจารณาคัดเลือกพนักงาน เพราะองค์กรต้องพัฒนา เป็นหน้าที่ของพนักงานฝ่ายบุคคลและผู้จัดการฝ่ายขายที่มีประสบการณ์ที่จะตั้งคำถามถึงวิธีการหรือกลยุทธ์ที่ผู้สมัครงานใช้ในการพิชิตการขายหรือปิดดีล และปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ได้ บุคลากรที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจะช่วยให้บริษัททันต่อเหตุการณ์ คำถามนี้จะช่วยในการตรวจสอบว่าวิธีที่เขาใช้นั้นยั่งยืน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีน) เหมาะสมถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ และปรับตัวได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และเข้ากันกับกลยุทธ์ของการขายและการตลาดขององค์กรหรือไม่ การเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวทางเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ คำถามนี้ยังช่วยคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีแนวโน้มว่าจะมาสมัครงานเพียงเพื่อต้องการได้โบนัสมาก ๆ ก่อนที่จะลาออกไปในเวลาไม่นานหลังจากที่ได้โบนัสหรือค่านายหน้าจากการขายก้อนโตไปแล้วอีกด้วย

4. มีการวางแผนในการถามคำถาม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีน) อย่างดี

ตำแหน่งงานที่แตกต่างต้องการกลยุทธ์ในการถามคำถามผู้สมัครงานที่ต่างกัน คุณสมบัติสำคัญที่บริษัทพิจารณาเพื่อคัดเลือกบุคลากร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีน) ชั้นเลิศ ผู้สมัครที่มีประสบการณ์ที่แสดงถึงภาวะความเป็นผู้นำได้อย่างชัดเจน ในการหาพนักงานในตำแหน่งเซลส์นั้น การเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทมองหาพนักงานที่มีศักยภาพเพื่อเติบโตไปพร้อมกัน และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วย สิ่งสำคัญที่พนักงานฝ่ายบุคคลควรพิจารณาในระหว่างการสัมภาษณ์คือ นอกจากทักษะด้านเทคโนโลยีแล้ว ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีน) ผู้สมัครจำเป็นต้องมีทักษะด้านธุรกิจและการสื่อสารที่ดี ความสามารถในการปรับตัว คิดเร็วอย่างมีเหตุผล ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความคิดริเริ่ม สำนึกความเป็นเจ้าของ และความรับผิดชอบ จึงล้วนมีความสำคัญ ส่วนในเชิงธุรกิจนั้น ความเฉียบคมและฉับไวในการตอบคำถามที่ถูกต้องเหมาะสม ในขณะสัมภาษณ์งานผู้สัมภาษณ์อาจเพิ่มความท้าทายให้กับผู้สมัครงานด้วยการให้บทบาทสมมติหรือสถานการณ์จำลองในการขาย แทนที่ด้วยการถามตอบแบบเดิม ๆ ที่เคยทำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *