ทัวร์ปักกิ่ง กอบด้วยประวัติส่วนตัวศาสตร์ยาวนมนานกาเล เข้าประจำที่อยู่ในแดนจีน มีชีวิตเมืองสาธารณะของประเทศจีน

ปักกิ่ง หรือไม่ก็ เป่ย์จิง โด่เด่อยู่ในที่ ทัวร์ปักกิ่ง แว่นแคว้นจีน เป็นเมืองหลวง ทัวร์ปักกิ่ง ข้าวของเครื่องใช้ประเทศจีน มีฉายาสรุปเรื่องว่า จิง ตั้งอยู่ที่ท้องถิ่นตะวันออกเฉียงเหนือของ สถานที่ระนาบหวาเป่ย์ ชื่อเดิมคือ จี่ คราววสันตสารทและสมัยรณประเทศเป็นเมืองหลวงของบริเวณจนกระทั่ง สมัยราชวงศ์เหลียว หมายถึงตัวเมืองหลวงรอง ชิ้อยันจิง เป็นเมืองหลวงสิ่งจีนตั้งแต่กาลสมัยราชวงศ์จิน หยวน หมิง ชิงจนตราบเท่า สาธารณรัฐจีน เคยใช้ปรมาภิไธยจงตู ต้าตู เป่ย์ผิงและเป่ย์จิง เพราะว่ามีชื่อเรียกทั้งเจ๊งกว่า 60 ชื่อ เริ่มตั้งคือ ทัวร์ปักกิ่ง ราคาถูก มณฑลตั้งแต่ปี 1928 ปัจจุบัน แจกจ่ายทั้งเป็น 16 เขตและ 2 อำเภอ เป็นนครที่รุ่งถูกต้องต่อส่วนกลาง ดลพื้นดินทั่วกรุงปักกิ่งประกอบด้วยตราบเท่า 16,800 ตาตารางกิโลเมตร ถึงสิ้นปี 2002 ทั่วถึงเมืองหลวงเป่ย์นครเป่ย์มีประชากร 1,136,300 สัตว์สองเท้า กรุงปักกิ่งเป็นศูนย์การตัวเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่อง เที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลก แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีสิ่งกีดขวางพาราจีน พระราชวังโบราณ หอพักสักการะบูชาฟ้าเทียนถัน สุสานพระราชาธิราชกาลสมัยราชวงศ์หมิง มนทิรพักร้อนอี๋เหอหยวนและสิงขรนกเขาเซียงซาน เป็นต้น ปัจจุบันนี้ปักกิ่งเป็นท้องที่งานปกครองพิเศษแผนการมหานคร 1 ที่ 4 แห่งสิ่ง ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ จีน

 

ทัวร์ปักกิ่ง

 

ทัวร์ปักกิ่ง มีสถานะเปรียบเท่ากับบริเวณพระขนองจากปักกิ่งได้รองงานจัดตั้งเป็นเมืองหลวงสิ่งของสาธารณรัฐประชาชนประเทศจีนในปี 1949 เพราะเฉพาะหลังจากเวลา 80 ศตวรรษที่ 20 จังหวัดปักกิ่งได้พัฒนาอย่างรวดไวอย่างเหลือเชื่อ มีการเปลี่ยนแบบแปลงจากหน้ามือเป็นหลังแขน บัดนี้ปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึก ทัวร์ปักกิ่ง ธันวาคม 2560 สูงศักดิ์ๆ โดยไม่เพียงแต่รักษ์ระดับเมืองโบราณ และอีกต่างหากส่อถึงสภาพเมืองที่ต้นพุทรากาลเวลา กลายเป็นเมืองใหญ่สรรพสิ่งพื้นโลก ปักกิ่งเป็นเมืองที่มีปริมาตรมหึมา ปักกิ่งเป็นศูนย์กลางวิธีการ ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์จีน งานปกครอง การศึกษา การการเคลื่อนย้าย และวัฒนธรรมจีน ในขณะที่ศูนย์กลางๆทางเศรษฐกิจนั้นจะคงไว้ตำแหน่งเซี่ยงไฮ้และฮ่องกง ปักกิ่งเป็น 1 ใน 4 จังหวัดหลวงเก่าของจีน พร้อมกับหาได้รับเลือกให้เตรียมการขันแข่งโอลิมปิกฤดูร้อนปี 2551 อีกเพราะ มหานครปักกิ่งครอบครองมณฑลที่มีประวัติศาสตร์ชิ้น ทัวร์ปักกิ่ง การบินไทย แถวนาน นับแต่ ช่วงเวลาพระราชวงศ์หยวน สืบทอดมาจนแม้ว่าประจุบัน เป็นศูนย์กลางทำนองคลองธรรมการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วิทยาศาสตร์และธรรมเนียมปฏิบัติสิ่งของจีน ปักกิ่งประกอบด้วยสถานที่ยิ่งใหญ่เบื้องประวัติศาสตร์ออกจะตายมาย เช่น จัตุรัส ทัวร์ปักกิ่ง ปีใหม่ โคมอันเหมิน กำแพงเมืองจีน พระราชมนทิรอุตุร้อน พระราชวังต้องห้าม มีชีวิตพฤกษา 
 
มีอยู่ ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ราคาถูก ประวัติความเป็นมาริ เริ่มตั้งแต่ยุคเดิมประวัติศาสตร์ซึ่งมี การขุดค้นติดกันหัว มนุษย์ปักกิ่งตามที่ปรึกษารากที่พิสูจน์ได้ปักกิ่งประกอบด้วยเรื่องเจริญ รุ่งเรืองมาถือเอาแต่ว่า คริสศตวรรษที่ 13 ข้างในศักราช พ.ศ. 1964 (ค.ศ. 1421) จักรพรรดิหย่งเล่อ ได้ทำการประดิษฐ์ ทัวร์ปักกิ่ง ประเทศจีน ประกอบและออกแบบผัง ตัวเมืองเอี่ยมและย้ายฐานราชงานชั่วคราวในขณะนั้นละ เมืองหนานจิงมาสู่อีกต่างหาก เป่ย์จิง หรือปักกิ่งที่ล่าสุด ในช่วง 30 ปีที่ตัดผ่านมาปักกิ่งถูกยกสถานะดำรงฐานะมณฑลสำคัญระดับมนุษยโลกทั้งเป็นศูนย์กลางทางการดูแลการค้า การลงทุนทรัพย์ที่สำคัญที่สุดข้าวของเครื่องใช้ประเทศจีนในแต่อดพรรษามีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาติดต่อการค้าท่อง ทัวร์ปักกิ่ง เมืองหลวงจีน เที่ยวตะลอน ศึกษาเป็นจำนวนเดสามัญชนชาวปักกิ่งกอบด้วยอาการความเป็นอยู่พร้อมด้วยกอบด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประชุมตลอดได้รับอิทธิพลตรอกธรรมเนียมจากตะวันตกมากขึ้นไปด้วย กรุงปักกิ่ง มีอยู่นามสมญาเมืองหลายชื่อ คำต่อว่า ปักกิ่ง หรือ เป่ย์จิงหมายถึง จังหวัดหลวงทางภาคเหนือ ปักกิ่ง มีอยู่เหตุการณ์ในอดีตยาวนานกว่า 3,000 ปี ยังไม่ตาย ทัวร์ปักกิ่ง ธันวาคม 2560 ภาราหลวงโบราณของจีน ติดตั้งอย่างไรก็ดีช่วงเวลาราชวงศ์เหลียว ราชวงศ์จิน วงศ์สกุลหยวน ราชวงศ์หมิง ด้วยกันราชวงศ์ชิง เพิ่ม 5 ราชวงศ์ และเท่าที่แต่งตั้งสาธารณรัฐชาวเมือง ทัวร์ปักกิ่ง จองทัวร์ เมืองจีน