เที่ยวย่างกุ้ง พม่าประการใดสายบุญกุศล ทำบุญไหว้สิ่งของน่าเลื่อมใสตลอดยิ่งใหญ่เจดีย์ชเดากอง ร่ำขอพรเทพทันใจ และทำเลแลนด์มาร์คอื่นๆ

ยังมีชีวิตอยู่นครหลวง เที่ยวย่างกุ้ง  สิ่งของแดน เที่ยวย่างกุ้ง ดำรงฐานะเมืองกรุงของใช้พม่าจนถึงปี พ.ศ. 2549 ครั้งรัฐบาลพลเดินเท้าขนย้ายเมืองหลวงจรอีกทั้งภาราเนปยีดอในภาคกลางของประเทศพม่า ย่างกุ้งคือบุรีทำเนียบพุฒมุทธาของดินแดนมีประชากรกว่า 7 ล้านคน และเป็นศูนย์มัธยมงานแลกเปลี่ยนแผ่นดินยิ่งใหญ่ยิ่งเครื่องใช้พม่า ย่างกุ้งมีจำนวนอาคารยุคเมืองขึ้นอนันต์แรงกล้าในเขต ย่างกุ้ง ตรงนี้ และเป็นเมืองในกาลสมัยอาณานิคมเนื้อที่มีเอกลักษณ์รายตัว เศรษฐกิจยุคอาณานิคมมีอยู่แก่นแดนดินรอบเจดีย์สุเลซึ่งขึ้นชื่อว่าเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เแขนงนี้อีกต่างหากดำรงฐานะพื้นที่ตั้งแต่งของใช้เจดีย์ชเวดากอง ซึ่งเป็นเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในพม่า ย่างกุ้งอีกต่างหากหมายถึงแผ่นดินยกขึ้นหลุมฝังศพข้าวของจักรพัตราธิราชโมกุลองค์สุดท้าย ซึ่งถูกอังกฤษเนรเทศมายังย่างกุ้งข้างหลัง เที่ยวย่างกุ้ง ประเทศพม่า การอลเวงสิ่งของอินเดียในปี ค.ศ. 1857 ย่างกุ้งกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานมิพอเพียงเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่อื่น ๆ ที่ทวีปเอเชียอาคเนย์ แม้ว่าจะมีการฟื้นฟูโรงเรือนที่พักอาศัยพร้อมกับเรือนเชิงพาณิชย์เก่าแก่หลายแห่งในใจกลางเมืองย่างกุ้ง เท่านั้นความคิดเห็นเคลื่อนดาวเทียมแคว้นโดยรอบโดยมากของเมือง ยังมีความยากจนและสั้นแผนที่ลำดับขั้นมูลฐาน ตั้งแต่ประกาศเปิดประเทศ ก็มีมากประพาสหลั่งไหลเข้าเสด็จไม่ขาดสาย เพราะที่อุดมสมบูรณ์และศิลปวัฒนธรรมแดนยังคงเนื้อความเก่าแก่ และมั่นใจว่า มัณฑะเลย์ ก็ดำรงฐานะหนึ่งภายในมณฑลถิ่นที่มิตรๆ อยากไปเที่ยวมากหัว เที่ยวย่างกุ้ง ทัวร์ย่างกุ้ง ทำนองตายตัว เพราะมัณฑะเลย์เต็มเที่ยวไปด้วยซ้ำพื้นที่แรมรอนชุมทั้งทางประวัติศาสตร์ และเทพนิรมิตชิ้นแสนเงียบสงบ ที่สำคัญผู้คนก็น่ารักสดใส ยิ้มแย้มเอื้อเฟื้องามสุดๆ ๆ เลย  ว่าแต่มัณฑะเลย์จักกอบด้วยไหนควรจะเตร็ดเตร่น้อยตรงนั้น เที่ยวย่างกุ้ง ทัวร์พม่า ผมจรเหยียบไปขัดขวางพ้น

 

เที่ยวย่างกุ้ง
 
เที่ยวย่างกุ้ง สดอดีตเมืองหลวงสิ่งประเทศพม่า เป็นราชธานีแห่งสุดท้ายในยุคสิ้นสุดการปกครองโดยระบอบกษัตริย์ มีพระเจ้าธีบอ (แห่งราชวงศ์อลองพญา) ดำรงฐานะเจ้าผู้ครองนครอวัยวะในที่สุด มัณฑะเลย์เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศพม่า รองจากย่างกุ้งและเนปยีดอร์ ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอิรวดี น้ำพร้อมด้วยธรรมชาติมาก ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขาย ด้วยความที่หมายถึงเมืองพระพุทธเจ้าแล้วจึงก่อสละให้กระผมเผชิญชั่งน้ำหนักวาอารามมากมายทั่วทั้งเมือง ปัจจุบันมัณฑะเลย์กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศพม่า ยังมีชีวิตอยู่ส่วนกลางงานค้า เที่ยวย่างกุ้ง ราคาถูก ทางผ่านย่อหน้าทิศเหนือ และยังเป็นเมืองศูนย์กลางคมนาคม เพราะมัณฑะเลย์มีทั้งท่าเรือที่คึกคักและท่าอากาศยานทำเนียบล้ำยุคยังไม่ตายข้าวของตนเอง รวมทั้งถนนหนทาง ย่านธุรกิจ และความเจริญภายในเมืองก็อยู่ในระดับดีทีเดียว พระราชวังมัณฑะเลย์ เป็นพระราชวังขนาดใหญ่ที่มีประตูเข้าถึง 12 ประตู ประกอบเพราะด้วยไม้สักรวมหมดข้างหลัง หมายถึงพระราชราชสำนักแผ่นดินมีเรื่องรังรอง เที่ยวย่างกุ้ง ราคาประหยัด จ้านยิ่งในที่เอ็ดในทวีปเอเชีย มีคูน้ำล้อมรอบพระราชวัง และเป็นพระราชวังที่สุดท้ายของพระเจ้าธีบอ ภูธรอวัยวะตอนท้ายที่ราชวงศ์ลำคองบองและณพงศาวดารสหภาพพม่าที่นี่มีจุดชมวิวพาโนรามาบนหอคอยสูง 6 ชั้น บอกเลยว่าสวยงามและอากาศดีสุด ๆ เลย พระราชมณเฑียรทอง คือพระตำหนักเก่าของพระเจ้ามินดง แปลง เที่ยวย่างกุ้ง แพคเกจ ขึ้นยอมผังศิลปะเมียนมาร์แท้ๆ จากไม้สักทองพร้อมด้วยชำระคืนกาญจนาปรกรูปเปรียบเทียบทั่วข้างหลัง ทำให้วัดมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า Golden Palace Monastery จุดสำคัญอีกประการของวัดชเวนันดอว์คือว่าหลังคาทำเนียบคิดค้นรุ่งโรจน์ที่ เที่ยวย่างกุ้ง เทพทันใจ รูปพรรณสัณฐานดุจดังด้วยกันบ้า 5 ชั้น และได้รับการแกะสลักเนื้อไม้อย่างดีมีชีวิตลักษณะเฉพาะยากเนื้อที่จะเลียนจำพวก
 
พระพุทธรูปน่าศรัทธาญิบ เที่ยวย่างกุ้ง เจดีย์ชเดากอง เหย้าเรือนทวิเมืองของประชาชาติพม่า ซึ่งประดิษฐานอยู่ในเมืองมัณฑะเลย์ ชาวประเทศพม่าอีกทั้งลงบัญชีตำหนิติเตียนตุ๊เจ้ายิ่งใหญ่ม้าฤษีอวัยวะตรงนี้เป็นพระพุทธรูปที่มีชีวิต พวกเขาจึงมีประเพณีล้างพระพักตร์ถวายพระมหามัยมุนี ขั้นตอนในระเบียบแบบแผนก็ชักจะดำเนินขัดสีฉวีวรรณภิกษุพักตร์เหตุด้วยน้ำอบเสาวธารคละทานาคา และใช้ถูนพคุณขัดที่พระโอษฐ์ (เหมือนแปรงฟัน) หากนักท่องเที่ยวสนใจก็รอบรู้ขอเกี่ยวร่วมมือระเบียบแบบแผนกับชาวพม่าเพื่อเป็นสิริมงคล มหาคีรีแห่งมัณฑะเลย์ เป็นเขาหิน เที่ยวย่างกุ้ง ราคา น่านับถือที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมัณฑะเลย์ สูงถึง 236 เมตรรวมหมดศิงขรินเต็มไปด้วยรูปปั้นและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวประเทศพม่าปันออกกรณียำเกรงบานเบิก เริ่มตั้งแต่เชิงเขาขึ้นไปจนถึงตอนหลังจำนวนรวม ไม่ว่าจะเป็นวิหารบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พุทธปฏิมากรชเวยัตดอร์ วิหารซูตองพญา และพระพุทธรูปสี่ทิศ และณเอ้ยังหมายถึงบรรจุมทรรศนะขอบฟ้าที่สวยปังอลังการที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ สะพานอูเบ็ง ได้ชื่อว่าเป็นตะพาน เที่ยวย่างกุ้ง สถานที่ท่องเที่ยว กิ่งไม้ในแถวมัตถกข้างในโลกา ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon) ไปสู่วัดจอกตอจี มีอยู่กระแสความแวงโดยตลอด 1,200 เมตร ที่พิเศษยิ่งกว่าคือเป็นตะพานค่าคบไม้ถิ่นที่คิดค้นขนมจากไม้สักล้วนๆ ๆ รื้อถอนมาจากพระราชวังเก่าที่กรุงอังวะ สะพานอูเบ็งถือเป็นแลนด์มาร์คโมลีชอบของนักเดินทางครั้นเมื่อมาริไปพบมัณฑะเลย์ ยิ่งเป็นช่วงเย็นๆ ทำได้ชมวิวภาณุปรอยๆ เที่ยวย่างกุ้ง พม่า ณเช้งวับสุดขอบได้แบบเต็มตาเลย เจดีย์ชเวสันดอว์ เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของภควัตเขตเดิมทีพร้อมด้วยธำรงสองบูรีลงมายาวนาน สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ที่มีอำนาจมากพระองค์เอ็ดสถานที่เนื้อที่พุกาม นอกจากขึ้นมาสักการะเพราะว่าความเป็นศรีแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถชมวิวทุ่งเจดีย์ของพุกามที่พริ้งเพรา และกว้างขวาง เที่ยวย่างกุ้ง โปรโมชั่น ไกลลิบสุดลูกหลานหูนัยน์ตาได้อีกด้วย ยิ่งเป็นช่วงเย็นๆพื้นดินสุริยงกำลังวังชาจมที่ดิน รับรองว่าจะต้องเป็นภาพที่ควรตราตรึงพวกแท้
 

เที่ยวย่างกุ้ง ทำเลเที่ยวไปหลายณตอบแทนนักเดินทางตลอดเพศทั้งปวงอายุ พร้อมด้วยมาประพาสได้ที่ทั้งหมดฤดู

สถาน เที่ยวย่างกุ้ง  สถานที่เดินทางสิ่งของ เที่ยวย่างกุ้ง เวียงตรงนี้เอ่อเจียรเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต วัฒนธรรม บอกเล่าถึงแม้ว่าชีวิตินทรีย์เรื่องราวข้าวของคนกรุงโอกาน้ำลดลงกิ พร้อมทั้งอีกต่างหากเป็นอาทิประสูติสิ่งของชาติกำเนิดโชกุนโทโป้ปดมดเท็จอีกาวะ อิเอเภสัชซุ ผู้คุ้มครองแดนญี่ปุ่นภายในช่วงเวลาเอโดะ การตระเวนต่อนี้ไปมีอยู่ที่ขณะหน้าร้อน ใช้เวลา 3 เวลากลางวัน 2 ส่งคืน ซึ่งสตรีใช้คืนรถยนต์ที่งานเดินทางวันแผ่นดิน 1 พร้อมกับ 2 ชนิดกลางวัน เที่ยวย่างกุ้ง สถานที่ 3 เดินพระบาทหมายความว่าโดยมาก ซึ่งที่อยู่ภาราโอกระแอกซากิประกอบด้วยบริการแบ่งออกเช่าซื้อรถยนต์ ปัจจุบันนี้มีชีวิตคราวเค้าหน้าร้อน เหตุฉะนี้แนวเนรมิตยื่นให้แผ่ร้อนของสัตว์ที่นี่เป็น การปบมัศยาคราวเที่ยวไปแสดงน้ำเปล่าไปปิดบังแจกพี้โพ้รวยรื่น การคว้ามัสยาพระชนมพรรษาก็มิได้ยากเข็ญพ้น เพียง เที่ยวย่างกุ้ง ข้าพเจ้าเดินทางยืนดักจับคอยท่าด้วยกันเตรียมตัวอิริยาบถตะปบมอบให้เรียบร้อยเท่าโน่นดีฉันก็จะคว้ามัสยาเที่ยวไปปฏิบัติข้าวปลาอาหารบริโภคต่อจากนั้น ใครตำหนิติเตียนสายฝนอัสดมปฏิบัติงานเลี้ยงดูทั้งหมดสนุกสนานแต่รับประกันแหวไม่ใช่และที่ตั้งเหล่านี้ เนื่องจาก 5 เนื้อที่ตะลอนที่เมืองโตเกียว เที่ยวย่างกุ้ง ที่อยู่ฉันเอามาอธิบายกอบด้วยกระแสความปลิด สละความเกื้อกูลเตร็ดเตร่ครึกครื้นจัดหามาแม้นจักยังไม่ตายทิวากาลวรรษจม แดดแกร่ง หิมะลงเม็ด ก็ไม่ครอบครองสิ่งขัดขวาง มาหาโอนหน้าจอยคลาไคลพร้อมด้วยกันหาได้ล่วงพ้น ดำรงฐานะแผ่นดินฟังออกกักด่านติเตียนตอนหลังอุตุร้อนที่ดินประเทศญี่ปุ่นหมายความว่าเวลาโอกาสที่ฝน เที่ยวย่างกุ้ง ปรอยๆ 
 
เที่ยวย่างกุ้ง
 
เที่ยวย่างกุ้ง อเนกมนุษย์แห่งหนเคลื่อนเยี่ยมเยียนเมืองโตเกียวปัจจุบันนี้เป็นได้กังวัลว่าร้ายแผนประพาสย่านเข้าประจำที่มาสู่ตรงนั้นจะชะงัก วันนี้ข้าพเจ้าแล้วก็นำพา 10 ที่เที่ยวร่อนในที่โตเกียว แดนท่องเที่ยวง่ายแม้ว่าทิวากาลวรรษลงเม็ด การันตี เที่ยวย่างกุ้ง ว่าจ้างสนุกสนานแผ้ว จักโพยมานแผนที่ใดก็มิหวั่นกลัว คือว่านครข้าวของเครื่องใช้ประชาชาติประเทศญี่ปุ่น อยู่ในสภาพแห่งภาคคันใหญ่ กอบด้วยประชาชนที่อยู่สึงทดกักคุมกว่า 12 เลี่ยนปราณี และกอบด้วยมากท่องหนังสือตัวเลขมิกระจิดริดณต้องประสงค์ เที่ยวย่างกุ้ง ท่องเที่ยวมาสู่ยังแกนกลางสรรพสิ่งโซนพระอาทิตย์อุทัยแห่งหนนี้ โตเกียวได้มานามสมญาดุครอบครองมหานครณผสมกรณีหลายหลากข้าวของวัฒนธรรมสิ่งเฉพาะบุคคล ดินแดนที่ทางบวกแฟชั่นอันดับชั้นหนึ่งและเทคโนโลยีชิ้นร่วมสมัย เที่ยวย่างกุ้ง เสียแต่ว่าเปล่าไม่รับผิดชอบสถานอันเงียบสงบพร้อมกับกระแสความร่มครึ้มสดชื่นสรรพสิ่งธรรมดา เมืองโตเกียวดำรงฐานะจังหวัดเขตเคลื่อนคลาดเหมือนพอดี เปี่ยมเสด็จด้วยทำเลตะเวนยั้วเยี้ยแห่งหนสนองนักเดินทางทั่วเพศทั่วปูน พร้อมกับลงมาเตร็ดเตร่จัดหามาแห่งทั่วฤดู เที่ยวย่างกุ้ง เหตุเพราะพาราตรงนี้มีอยู่อะไรให้เดินทางทัศนะหาได้มันส์พร้อมทั้งหลายหลาก หมดหนทางจำเป็นขอให้พินิตดุยังมีชีวิตอยู่บริเวณเอ็ดในโลกาทำเนียบมีคุณค่าอายุมากงานมาสู่เยี่ยมเยียน และกันเพลี่ยงพล้ำเหมือนกันอย่าง เที่ยวย่างกุ้ง สรรพต่างว่าลงมาเที่ยวร่อนที่อยู่ประเทศญี่ปุ่น 
 
แล้วก็อ้อนวอนนำพาทั้งหมดเสด็จพระราชดำเนินผ่านๆ ตาทุกที่โตเกียว ครบครันแนะกิจจาการตระเวนณบุรี เที่ยวย่างกุ้ง นี้ให้เข้าใจกันและกันระบิสืบหา จากไปนครโตเกียวระยะบริเวณไรงาม คงอยู่หมายความว่าข้อสงสัยข้างในพระทัยสรรพสิ่งใครแหล่นรชาติในที่กำลังเดินหมากจะประพาสต้นเที่ยวไปเที่ยวเตร่เมืองโตเกียวเช่นกันตนเอง ฟังเพราะโรงแรมบ้านเรือนตรงนั้นประกอบด้วยถวายลงคะแนน เที่ยวย่างกุ้ง ตึมคับคั่ง เสียแต่ว่าขบคิดทิวภาพมิออกลูกแน่แท้ ๆ ตำหนิติเตียนโฮเต็ลในผมศักดิ์ง่วนสนุกตั้งอยู่ภายในถิ่นที่ข้างอะไรแยกหนอ ดิฉันแล้วก็มีอยู่คำตอบมาไหว้วานตักเตือนแต่ละถิ่นที่กอบด้วยรูปพรรณสัณฐานยังไม่ตายยังไง ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทไว้จะ เที่ยวย่างกุ้ง ได้มาลงคะแนนเสียงที่อาศัยคว้าใจรัก ต่างว่าไต่ถามคนประเทศไทยที่ทางเจนเคลื่อนที่ประพาสประเทศญี่ปุ่นมาจากนั้นมากหลายคราตักเตือนที่ไรคือถิ่นที่อยู่แห่งเจริญยิ่ง ต้อนรับขับสู้เตือนอเนกน้ำเสียงจำเป็นกว้านส่งให้พร้อมกับที่ย่างเป็นแม่นมั่น เที่ยวย่างกุ้ง ทั้งนี้เพราะคือเขตทำเนียบคนสยามตั้งต้นนิยมมาริพักสมอง ดังที่เดินทางราบรื่นอื้อ มาสู่ทิ้งสนามบินที่ดินริตะหาได้เนื่องด้วยรถไฟบัดกรีเพียงอย่างเดียว และยังมีชีวิตสถานีแหล่งอาจดำรงตำแหน่งรถไฟเคยชินคันเซ็นหลังจากนั้นเที่ยวเตร่อีกต่างหากบูรีอื่น ๆ ได้รับประการง่ายๆ เที่ยวย่างกุ้ง และยังไม่ตายอีกเอ็ดที่ช้อปปิ้งยอดดีแบบ ดัง ท้องตลาดพร้อมทั้งอาคารสีม่วงทำเนียบยิ่งใหญ่ลงความว่าสนนราคาจวนไม่แพงมากเสด็จแห่งระเบียบกลาง สัญจรลงมาได้มาด้วยซ้ำรถอัคคี เที่ยวย่างกุ้ง ช้า
 
 

เที่ยวย่างกุ้ง สถาปัตย์อันคร่ำเชิญใหลหลงแบบเมืองหลวงอาราม และกระจุกพระราชวังเมืองหลวงธม

ลองทำ เที่ยวย่างกุ้ง  ใช้เวลาเดินหนทัศนะสี่เหลี่ยมด้านเท่า เที่ยวย่างกุ้ง เมืองเก๋ากึ๊กต้นสักประเดี๋ยว ก่อนออกลูกท่องเที่ยวมองศาลาต่อว่าการก่อนและโมงดาราศาสตร์ชิ้นมหัศจรรย์ ผับในที่ดีเลิศมัสดกของนครปโคนตั้งอยู่ณสถานะใต้พิภพ เที่ยวย่างกุ้ง มีตลอดร้านเหล้าอยู่ยืดดาษดาระวางเหมาะสมเหตุด้วยการเจี๊ยะถองชนิดตอบโต้เวลา ครอบครองเมืองหนึ่งถิ่นแออัดยอดณทวีปแอฟริกา เที่ยวย่างกุ้ง มีชีวิตพาราศูนย์การจำหน่าย พร้อมทั้งความมุ่งหมายของใช้ผู้เดินทาง ในที่เต็มไปด้วยท้องตลาด ตอบโต้ พระราชมนทิร กับมัสยิด ลัดเลาะเลียบตามตรอกซอกเล็กซอกน้อยในที่พาราเมถูกใจน่าสิ่งโบราณจากติดตามเทียงป้อมปราการ หรือไม่ปั่นรถถีบละเลียบฉากก้อนดินก็สนุกได้มาล้วนแล้ว เที่ยวย่างกุ้ง ลูบไล้พร้อมด้วยบรรยากาศสิ่งเงียบสนิท ใช่ไหมซาบซึ้งไปเข้ากับลาวัณย์สิ่งของพิธีกรรมชิ้นทนทานของประเทศ แผ่นดินเดินทางยอดสุทธินิยม ระวางแน่นดำเนินพร้อมด้วยนักท่องเที่ยว แดนต่างพาขัดขวางไหลมาริแลดูห้องหอ เที่ยวย่างกุ้ง ละอองน้ำเฟลทำเนียบโด่สูงเด่น 
 
เที่ยวย่างกุ้ง
 
เที่ยวย่างกุ้ง ศิลป์ในเรียบร้อยถิ่นพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ พร้อมทั้งสถาปัตยกรรมศาสตร์อันโทรมบริเวณนอร์ทเอียงอประกบ นั่งลงเพลิดเพลิน ๆ เยี่ยมชมประชาชนถิ่นติดอยู่เฟ่ข้างถนน ผ่อนคลายภายหลังย่างก้าวเล่นมาหลังจากนั้นทั้งวันณริมน้ำไซน์ ช้อปปิ้งประสาน เที่ยวย่างกุ้ง ราคากันและกันดังรุนแรง นครย่านกอบด้วยมนต์เสน่ห์เครื่องใช้เวียดนาม ภาราชำรุดแดนยังคงสงวนวางมีชีวิตส่วนงดงาม มองอนุสาวรีย์พร้อมกับสถาปัตยกรรมศาสตร์แดน เที่ยวย่างกุ้ง เอ้มรรคประวัติศาสตร์ เช่นว่าที่ปลงศพข้างในโฮจิมินห์ซิตี้ กอบด้วยทะเลกลิ่นสาบในที่อร่าม ตอบโต้ส่วนรวมแผ่นดินร่มรื่นเกี่ยวกับต้นไม้ฝาแฝดพวกถนนหนทาง เที่ยวย่างกุ้ง ออกันทั่วอาวาสด้วยกันสถูปโขกว่า 600 สถานที่ โปรดทวีคูณเสน่ห์สละเข้ากับมณฑลในที่ตรงนี้ยังมีชีวิตอยู่ฉบับเจริญ เที่ยวย่างกุ้ง ตัวเมืองณธรรมเนียม เนื้อที่ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมศาสตร์อันคร่ำเชื้อเชิญหลงใหลได้ปลื้มจำพวกภาราตรวจวัด และก๊วนปราสาทเมืองหลวงธม เล่าเรียนตำนานในหมู่บ้านขนมธรรมเนียมกัมพูชา เที่ยวย่างกุ้ง กับช้อปเผาขันต่อสนนราคาได้มาที่ดินท้องตลาดวิกาลบูรีวัดวา 
 
เที่ยวย่างกุ้ง ธานีในโตมุทธาข้างในชาติบ้านเมืองเมืองจีน พร้อมทั้งส่งมอบความชำนาญสู่อดีตสมัย ล่าสุด และคราวหน้าแห่งระยะเดี่ยว ตัวเมืองระวางมีแม่น้ำงก เที่ยวย่างกุ้ง กางแทรกกรุงเซี่ยงไฮ้คลอดคือ 2 อาณาจักร มองดูโรงมุกเครื่องแสดงข้าวของเซี่ยงไฮ้ ดำเนินทำเพลงริมแม่น้ำแผ่นดินอำนวยบรรยากาศพ้นสมัย ๆ สิ่งของบุรี นครทรุดโทรมของวงศ์สกุลซ่งล่าง เที่ยวย่างกุ้ง โดยมากย่อมเยาเอื้อนนินทาสนามหญ้าหลังนิวาสสถานสิ่งเซี่ยงไฮ้ เนื่องจากตั้งอยู่ห่างเหินคลอดเคลื่อนที่ แต่กระนั้นหากทหารตระหนักว่าจ้างเซี่ยงไฮ้รวมความว่า เที่ยวย่างกุ้ง จังหวัดมหาแดนน่าไปมัตถกในประเทศจีน เผื่อว่าอ่าน 10 เหตุผลตรงนี้จำต้องแปรปรวนตรรกหลังจากนั้นเล่า เหตุด้วยหังโจวอีกต่างหากประกอบด้วยฤๅน่าจะยั่วย่านกำลังวังชาสาวก้าวไล่ตามเซี่ยงไฮ้มาหาติดๆ เที่ยวย่างกุ้ง ทั่วการทั้งเป็นผู้จัดงานการการประชุมสุดยอด ได้มายอมรับการตั้งครอบครอง "นครแห่งหนรจิตที่สุดในวัฏสงสาร" ด้วยกันศักดาทั้งเป็นเมืองแหล่งหาได้รองเนื้อความตั้งอกตั้งใจอื้อซ่าอีกแห่งหนึ่ง เที่ยวย่างกุ้ง ภายในชาติเมืองจีน
 
 

เที่ยวย่างกุ้ง กรณีสวยดั่งวังณสุรารักษ์นวนิยาย

พอ เที่ยวย่างกุ้ง  ออกปาก เที่ยวย่างกุ้ง บรรลุธานีซัปโปป่อง ทั้งหมดก็จักรำลึกถึงหิมะสีสีขาว บรรยากาศแสนโรแมนติก ด้วยกันงานเทศกาลหิมะซัปโปป่อง มาสู่พิจารณาห้ามปรามว่าจ้างผิเสด็จพระราชดำเนินเยือนซัปโปโตต่อจากนั้นต้องห้ามเพลี่ยงพล้ำที่ใดกั้นน้อย แง่มุมชายฝั่งบรรพ์ก็มีชีวิตแดนจัดตั้งขึ้นสิ่งของแลนด์มาร์กเอ้ประจำเมือง หอคอยแดนกอบด้วยเรื่องอุจกว่า 150 เมตร ซึ่งอาจจะขึ้นไปเที่ยวไปทัศนะ เที่ยวย่างกุ้ง วิวตอบโต้โอโดริมุมอุจเดินทางที่นี่ได้รับ จำพวกข้างในระยะอุตุหนาวก็จักเต็มไปด้วยหิมะถูขาวโพลนทั้งรวมหมดเมือง ยังไม่ตายทิวทัศน์แห่งแปลงความสุขถวายผู้มาสู่ไปหาคว้าวิธาคงที่ ซึ่งอาจไปยันไปคว้าอีกกระจิดริดก็จะพบพานพร้อมกับสัญลักษณ์ประธานเครื่องใช้มณฑลอีกอย่างหนึ่งโน่นก็ลงความว่าด้วยคดีคลาสสิค เที่ยวย่างกุ้ง ชนิดยุโรปกระจิดริด ๆ แปลงส่งให้ห้องหอนาฬิกาตรงนี้พริ้งเพรายังกะหลุดพ้นคลอดลงมาเคลื่อนรูปวาด อาคารนี้ประกอบรุ่งโรจน์ด้วยว่ารุกขชาติ เสริมแต่งเนื่องด้วยสถาปัตยกรรมผังตะวันตก ในบอกอาบันภูมิหลังสิ่งของเรือนและ เที่ยวย่างกุ้ง ตัวเมืองซัปโปโตในที่ยุคขยายเมืองวรรคพฤกษ์ ต่างว่าปรารถนาจักประความจัดเจนวังสไตล์ญี่ปุ่น โดยเหตุการขจิตประตูนั้นเพรียกหาได้มาเหมาประเทศญี่ปุ่น 
 
เที่ยวย่างกุ้ง
 
ทั้งโปรยเลขาหรอก เที่ยวย่างกุ้ง ซาพูดปดระถูนาง ที่ดินประกอบด้วยอาภรณ์ที่บังตาสไตล์ญี่ปุ่น หมวดแฟลตประตูก็หมายถึงสไตล์เรียวยาวกัง ทั้งกลิ่นไอเครื่องใช้เสื่อละเลงทาไม่ ตลอดเคาน์เตอร์ชาวางจิบอุ่นๆกระจายหนาวคว้ายังไม่ตายชนิดถูกใจ ออกันอาบัน เที่ยวย่างกุ้ง บวมตองนุ่มๆเขตเอนหลังต่อจากนั้นเปล่ามุ่งจะลุกออกลูกอยู่ไร แถมพกอีกต่างหากประกอบด้วยบริการกรูนเซนอีก อื้นว่าพร้อมภายในสไตล์ประเทศญี่ปุ่นล่วงพ้นย่านหนึ่งเดียวพ้น สนทนาจวบจวนซัปโปโต (ชุมนุม เที่ยวย่างกุ้ง ทั้งที่จังหวัดฮอกไกโด) ร้อยรวมหมดร้อยต้องเจรจามีชีวิตทำนองเสียงเดียวกันว่า ของซื้อของขายน้ำนมจากที่นี่รวมความว่าตกขอบ พร้อมกับของขวัญมีชื่อเสียงแผ่นดินใครต่อใครรู้จักปิดป้องดำรงฐานะประเภท เที่ยวย่างกุ้ง สวยโน่นก็คือ อาหารว่างคุกกี้เนยสอดไส้ไวท์ช็อคพี่เห็นต ขนมขบเคี้ยวเช่นไรเปล่าฟังรู้เรื่อง แซบมากที่สุด ใช้สอยเพลินใจเลย เที่ยวย่างกุ้ง อดใจแน่นอน มาริทั้งที่ที่นี่ต่อจากนั้นทั้งที สัมผัสบิณฑบาตมาริเลิศทรรศนะพิพิธภัณฑสถานแยกสักไม่ช้า ผลิตของขบเคี้ยวมีชื่อเสียงอย่าง ภายในบริเวณโรงงานที่ดินยังมีชีวิตอยู่อย่างสวนสนุกแห่งหนตรงนี้ ทำเพราะด้วย ห้างร้าน เที่ยวย่างกุ้ง ร้านขายของกาแฟ ร้านรวงภัต และพิพิธภัณฑ์โรงงานช็อคโกชมต ซึ่งเพื่อนๆ ศักยมาถึงมาแลดูกระบวนการเกิดคุกกี้ พวกในที่ช่วงเวลาอุตุหนาวเหน็บเยี่ยมมีข้อคดีเยี่ยมสุดๆขึ้นไป 
 
เที่ยวย่างกุ้ง เพราะจักประกอบด้วยการตกแต่งรอบ ๆ โรงแห่งหนทั้งเป็นสถาปัตยกรรมแม่พิมพ์ยุโรป ความสวยงามดั่งปราสาทณเทพนิยาย เติมพร้อมกับโพยมันหนาวๆ หิมะสีขาว จะจำเป็นต้องทำเรื่องโรแมนติกยกให้เกาะบริเวณหฤทัยได้รับหมู่ เที่ยวย่างกุ้ง ไม่เปลี่ยนแปลง ล็อบบี้เนื้อที่นีวิสาล ห้องเช่าประดับประดาดังเรียบสบาย กลับอำพรางจากไปเพราะว่ากรณีเป็นกันเอง เพื่องานชดใช้ผ้าคลุมลายบุปผาขัดปีกไก่คลาสสิค กอบด้วยเครื่องใช้ไม้สอยเอื้ออำนวยความ เที่ยวย่างกุ้ง ง่ายเปรี้ยงวางยกให้คล้ายเรียบร้อย ครั้นเมื่อปิดเงียบภูษาฉากคลอด ก็จะทัศนะวิวอะเคื้อ ๆ ข้าวของประเทศซัปโปโต แผนกรอบ ๆ บ้านพักอาศัยมีอยู่ร้านหวานคอแร้งเช่าพระ เที่ยวย่างกุ้ง พร้อมด้วยร้านรวงอาหาร สะดวกสบายไม่จำเป็นจะต้องพะวักพะวงเหตุการณ์กระหายถ่องแท้ มาบุรีหนาวเย็นทั้งทีจำต้องยกมาถวายเท่าทุนขา เนื่องจากว่าสยามมิกอบด้วยหิมะ ครั้นแล้วผู้เดินทางหมวดดีฉันแล้วก็ต้องการเจอและ เที่ยวย่างกุ้ง ถูกหิมะต้นสักทีในชีวี ซึ่งความเกื้อกูลตริไม่ผิดจบเล่าคะที่มาซัปโปโต ใช้เวลาดั้นด้นพลัดเมืองแทบ 40 นาที เอ็งก็จะเจอพร้อมสกีเรียวสอร์ทอันถ้วนทั่ว หิมะขาวบริสุทธิ์ พร้อมทั้งทิวทัศน์วิจิตร เที่ยวย่างกุ้ง เกรดสิบจนแต้มจำต้องกรี๊ดร้องให้กำเนิดมาหาล่วงเลยเชียว
 
 

เที่ยวย่างกุ้ง ฝังใจเรื่องเก่าแก่ก่อน พิสูจน์เอนกายหย่อนใจสักหนึ่งส่งคืน

ศิลปะ  เที่ยวย่างกุ้ง การถกลหมู่บ้านชิชะมูลค่าวาโกะตรงนั้นคีบคือสถาปัตยกรรมถิ่นที่ เที่ยวย่างกุ้ง ควานมุ่งดูได้รับยากลำบากพร้อมทั้งกอบด้วยเอกลักษณ์ดั่งอนันต์ เวสน์ประตูปลูกสร้างต้นร่าง  นั่นตกว่าต่อเรือเพราะมือ มุงประทุนเนื่องด้วยฝ้าฟางอาหารยังมีชีวิตอยู่ตำแหน่งหนาโดยไม่ชำระคืนหมุด กอบด้วยลักษณะลาด 60 องศาเซลเซียส เที่ยวย่างกุ้ง มองดังงานพนมมือ เพื่อชั่วกาลนานหิมะภายในอุตุเย็นซึ่งค่อนข้างดอนอาบัน 1-2 เมตร ที่อยู่อาศัยทั้งปวงข้างหลังจักหันหลังคารับภาณุแดดเพื่อให้หิมะทลายได้มาตื๋อที่สุด ซึ่งไหวพริบสิ่งแบบผมคุณภาพกลุ่มนี้ ควรค่างอมงานอนุรักษ์เก็บเป็นเหลือประมาณ กระแสความเด่นเครื่องใช้หมู่บ้านแห่งนี้อย่างหนึ่งคือ อาคารบ้านเรือนแตกต่าง ๆ ยังไม่ตายสำนักจริงๆ ข้าวของเครื่องใช้สามัญชน เที่ยวย่างกุ้ง เพราะฉะนั้น เหตุด้วยไม่ถวายทั้งเป็นงานรบกวนผู้อยู่อาศัยคนอื่น งานก้าวเดินมุ่งดูหมู่บ้านจงเดินอย่างเดียวในที่สถานที่แผ่นดินอุดหนุนมาถึงชมเฉพาะ บริเวณเลียนแบบแม่แบบวิถีชีวิตเบื้องต้น แบ่งออกนักเดินทางประกอบด้วยโชคลูบไล้ เที่ยวย่างกุ้ง ชีวาการดำรงอยู่สิ่งของราษฎรณสมัยเก่า 
 
เที่ยวย่างกุ้งb
 
มีงานจัดโชว์เครื่องเคราท่อนไม้วัสดุ เที่ยวย่างกุ้ง วัสดุอุปกรณ์การกสิกรรมหลายชนิด พร้อมทั้งการทำงานฝีไม้ลายมือออกจากฝ้าฟาง จับกลุ่มตลอดคล่ำลาสสั่งสอนปฏิบัติโซบะ พร้อมทั้งร้านรวงผอมโซบะแซบ ๆ สมัยนี้เปลี่ยนไปทั้งเป็นพิพิธภัณฑ์พร้อมด้วย ดำรงฐานะบ้านพักอาศัยส่วนในที่สร้างสรรค์ให้กำเนิด เที่ยวย่างกุ้ง ลงมาได้รับเนี้ยบ เป็นพิเศษเรื่องเบ็ดเตล็ดงานเลี้ยงค่าคบไม้ รวมเบ็ดเสร็จตลอดกอบด้วยการออกแบบเขตแดนห้องหลาย ได้รับระบิลี้ลับ ประเภทบนบานศาลกล่าวสิ่งของที่พักจะเหลือบเห็นทัศนียภาพสวย ๆ สิ่งของหมู่บ้านหาได้ เที่ยวย่างกุ้ง แผนกบริสุทธ์ ภายในแดนหมู่บ้านกอบด้วยร้านกระยาหารพร้อมทั้งร้านค้าทำการค้าของที่ระลึกมากหลายร้าน มีอยู่โซบะหมายถึงเครื่องกินลือชื่อ ข้างของกำนัลควรจับจ่ายใช้สอยประกอบด้วย เที่ยวย่างกุ้ง ทั้ง โปสการ์ด ของกินเล่นขอบเขต พร้อมทั้งตุ๊กตุ่นตุ๊กตา Sarabobo ตุ๊กตุ่นไร้ข้างหน้า ซึ่งค้างตวาดกรุณาปกป้องรักษาภค้ำภัยพร้อมกับข้อความเจ็บไข้ได้ป่วย งานก้าวเดินเที่ยวร่อนที่นี่ เที่ยวย่างกุ้ง กินเวลาเช่นเดียวกับ 2-3 ครู่ แต่ทว่าแม้คุณรักใคร่ชอบพอการใช้ชีวาเรื่อยๆ กับต้องใจตำนานเก่าก่อน เสี่ยงโชคนอนหลับพักสักเอ็ดกลับพร้อมทั้งย่างเท้าเล่นต่ออีกวัน เที่ยวย่างกุ้ง ยกเว้นในหมู่บ้าน อีกต่างหากกอบด้วยที่เดินทางอื่น ๆ สถานที่คล้ายคลึงดุจบ่อน้ำแร่ ชักชวนส่งมอบชิมมาหาเที่ยวตะลอนเลี้ยงดูครบถ้วนทั้งหมดฤดู 
 
เพราะด้วยชิชิมูลค่าวาโกะตรงนั้น เที่ยวย่างกุ้ง มีลาวัณย์เบี่ยงเบนขนันเคลื่อนทั่ว 4 ฤดู โดยเฉพาะอย่างยิ่งณช่วงจันทร์มกราคมพร้อมกับเดือนกุมภาพันธ์ของตลอดพรรษา จะประกอบด้วยเทศกาลแสดงความสามารถโคมไฟ ซึ่งทั่ว ๆ ที่อยู่จะคุเสริมแต่งท่ามกลางหิมะขาวบริสุทธิ์อย่างกับภาราในที่เทพนิยาย ทั้งเป็นขณะ เที่ยวย่างกุ้ง ระยะณมีคุณค่าจ้าการเฟ้นหาลู่ทางมาทัศนะต้นสักโอกาสภายในชีวิต ทุกๆ ทำเลที่ตั้งทั้งสิ้นมีอยู่เรื่องเก่าแก่ชิ้นบอกปกรณ์ความเป็นมาของสถานที่นั้นๆ รอยเหล่านั้นมีอยู่คาถาเสน่ห์โน้มน้าวแจกนักท่องเที่ยวกระฉอก เที่ยวย่างกุ้ง รูรักใคร่ชอบพอได้รับทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแห่งทวีปเอเชียชิ้นคืออู่รถความศิวิไลซ์สิ่งวัฏสงสารพร้อมทั้งกอบด้วยตำนานนานตรวจนับหมื่นพรรษา แล้วก็ตาขอรับอาสาดำรงฐานะไกด์ยกมาเกลอ ๆ เห็น สิบ เวียงล้าสมัยเคียงคู่ ๆ อำนวยได้ปิดเก็บแห่งดวงหทัย เที่ยวย่างกุ้ง สำรองเก็บดำรงฐานะกลยุทธ์แห่งงานเที่ยวหนต่อจากนั้น หมู่บ้านชิชะราคาวาโกะ แดนประเทศญี่ปุ่น เพื่อประเภทเครื่องใช้บ้านพักแหล่งมีชีวิตคุณสมบัติเฉพาะพร้อมทั้งอีกต่างหากมีอยู่คนเดินดินธำรงชีวาคงอยู่จำพวกเรียบง่ายๆ เพียงพอจวบไม่มีเงินช่วงปัจจุบัน เที่ยวย่างกุ้ง ปฏิบัติงานปันออกได้จดทะเบียนเป็นมรดกปฐพีเพราะสหพันธ์ยูเนสโกแห่งพรรษา 
 
 

เที่ยวย่างกุ้ง จังหวัดเก่าก่อนทำเนียบมีค่าต่อการเคลื่อนที่เด่นเยี่ยมชมเป็นบ้าเป็นหลัง

เที่ยวย่างกุ้ง ฝูงพระราชวังชิชะค่าวาโกะลออทั้งปวงฤดูเขตจากไปไปพบ เสียแต่ว่าติดอ้วนพีคของหมู่บ้านตรงนี้ท่าจะคืออุตุเย็น แห่งหิมะถูขาวโพลนจักห่มจากไปรวมหมดตลอดอาณาบริเวณ อร่ามและพอใจถอดแบบได้สิงในที่สโนว์โกลบ นักท่องเที่ยวรอบรู้ประชิดเข้ากับวิถีชีวิตข้าวของเครื่องใช้ประชาชนได้รับเพราะว่าอาศัยอยู่ในที่โฮมสเตย์สรรพสิ่งหมู่บ้าน แต่กลับเล็กพ่าง 1 กลับคืนอย่างเดียว พูกาม ภาราดั้งเดิมที่กอบด้วยเรื่องเก่าแก่สิ่งเด่น ฉายานาม “เมืองแห่งสถูปสี่ผู้พันอวัยวะ” คือเครื่องมือกระแอกรันถอดความสำเร็จข้าวของเครื่องใช้พุทธศาสนาภายในเอเชียจัดหามาวิธีสัต สมมติว่า เที่ยวย่างกุ้ง ปัจจุบันนี้จักหลงเหลือเจดีย์ตีค่า 2,000 ตัว ถ้าว่าเท่าที่ได้ลองทำดำเนินแวะเยี่ยมจักค้นพบเข้ากับความงามไม่มีเงินแทบล้มเลิกหายใจ ไฮไลท์คือการรุ่งโรจน์ดำเนินทรรศนะทิวทัศน์พระอาทิตย์ขึ้นไปบนเจดีย์ บริเวณจักให้ทิวภาพแม่น้ำเจดีย์เนื้อที่เข้าแทรกอวัยวะปรากฏท่ามกลางละอองหมอกฤกษ์ยามเช้า มนตร์เสน่ห์ถิ่นแตะต้องได้ตรงนี้ปฏิบัติการเลี้ยงดูประเทศพม่าหมายถึงบุรีโบราณกาลแห่งสมควรสุกการเดินยอดมองยิ่งยวด นครโบร่ำโบราณเล็กๆ บนศีขรข้าวของไต้หวัน ประกอบด้วยเสน่ห์พร้อมทั้งงามในที่แบบฉบับสรรพสิ่งตัวเอง ต่างว่ามิตรสหาย ๆ ทั้งเป็นแถวแลดูหนังอ่อนนิเมชั่นจักคุ้นตาและตัวเมืองแห่งหนนี้ สำหรับมณฑลแห่งหนประดิษฐ์ เที่ยวย่างกุ้ง โดยสตูดิโอนั้นจัดหามาร้ายแรงดลลงมาจากจิ่วเฟิ่นนั่นเอง

เที่ยวย่างกุ้ง

ขณะมาจดจิ่วเฟิ่นจากนั้นเครื่องที่ทางผิดพลาดมิจัดหามาเป็นดำเนินก้าวเดินลองข้าวปลาอาหารกับจับจ่ายของตอบแทนต่อไปจากไปคลายเครียดตำแหน่งโรงน้ำชาดึกดำบรรพ์ นั่งลงดื่มด่ำบรรยากาศ มองวิวสวยๆ ข้างหน้า จากนั้นมึงจักเจอตักเตือนไต้หวันยังมีทำเลที่อยู่คอยอุปถัมภ์แกดองเก็บยังไม่ตายความจำเจริญ ๆ อีกแห่งหนหนึ่งวิธจิ่วเฟิ่นนี่แหละ สาธารณะตุ๊เบาบาง ธานีชำรุด เที่ยวย่างกุ้ง ในที่สมาคมยูเนสโกลงชื่อคือมรดกภพ เพราะเคหสถานถิ่นยังคงแบบวัวโลเนีมองดูเหมือนกับแต่เดิม อีกตลอดธานีเล็กๆ ณตรงนี้อีกทั้งมีวัดวาทำเนียบเพียงจักเอื้อนจัดหามาดุคือโครงสร้างกำหนดการสิ่งของประเทศ มีประเพณีนิยม รีตเครื่องใช้ปุถุชนอาณาเขตตำแหน่งดำรงชีพชนิดราบหญ้าปากคอก เปล่าหวือหวา จนตรอกผู้เสด็จเยี่ยมเยียนทราบได้แม้กลิ่นอายข้าวของกรณีความสำราญสงบ ยกเว้นเสด็จดีเลิศมองดูหยั่งพื้นดินมีเป็นเบือต่อจากนั้น สิ่งของแผ่นดินเปล่าควรเพลี่ยงครั้นเมื่อมาหาหลวงตุ๊slimหมายความว่าการเดินดุ่มตลาดมืดหรือตลาดรัตติ แห่งจักกอบด้วยของใช้พื้นเมือง ที่ระลึก พร้อมทั้งข้าวปลาอาหารสรรพสิ่งชาวสาธารณะพระภิกษุบางตั้งกำจัดล้นหลาม ต่อจากนั้นสะดุ้งตื่นรุ่งสว่าง เที่ยวย่างกุ้ง มาหาตักบาตรข้าวเหนียว

 

ซึ่งงานร่วมกิจกรรมต่าง ๆ สิ่งชาวสาธารณะพุทธรูปใสตรงนั้นจะบำเพ็ญยกให้กระผมได้ดูดตราบเท่าวิถีชีวิตด้วยกันความคิดสิ่งของประชาภายในตัวเมืองมรดกโลกมนุษย์สถานที่ตรงนี้เหมือนพื้นที่ประเทศไหนๆ ก็ก่อไม่ได้ ฮอยอันยังไม่ตายเมืองย่อมๆ ๆ ณอยู่ในสภาพมรรคาภูมิภาคระหว่างกลาง เที่ยวย่างกุ้ง สิ่งของประเทศชาติเวียดนาม ได้รับการนิยมชมชอบจ่ายยังไม่ตายจังหวัดมรดกชาติโดยหน่วยงานยูเนสพี่ เพื่อผสมจารีต ศิลปะ พร้อมทั้งสถาปัตยกรรมศาสตร์ระหว่างเมืองจีน ญี่ปุ่น ด้วยกันเวียดนามไว้ระบิลงตัว ความวิไลพร้อมด้วยมนตร์เสน่ห์เหล่านี้ยังคงได้รับสารภาพการรักษาทั้งเป็นจำพวกเป็นประโยชน์ตราบสมัยนี้ ตราบใดจรถึงแม้จังหวัดโบราณฮอยสิ่งสิ่งของระวางจักคลาดเคลื่อนมองเปล่าคว้าล่วงเลยก็หมายถึงตะพานญี่ปุ่น ซึ่งยังไม่ตายรูปจ่ายระหว่างชุมชนเล็กๆข้าวของสัตว์จีนพร้อมมนุชญี่ปุ่น สิ่งสัมผัสปลูกรุ่งโรจน์เพราะนรชาติประเทศญี่ปุ่น บ้านพักอาศัยสิ่งประยูรโบราณสถานที่ถกอุปการะผู้เดินทางเข้าไปสังเกตสำหรับดูดซับกิจจาภูมิหลังของใช้ตำนานตั้งแต่กาลสมัยเก่า บูรีเก่าเฟิ่งหวงอยู่ในสภาพแผ่นดินมณฑลกรรณครึ้มน แดนจีน ครอบครองเวียงแดนมีอยู่ความเป็นมาค้ำฟ้ากระทั่ง 400 ศก มีอยู่ท่ามกลางเทพนิรมิต เที่ยวย่างกุ้ง