พนักงานฝ่ายขาย-พนักงานฝ่ายการตลาด

ปัจจุบันนี้มีเว็บไซต์หางานออนไลน์เป็นจำนวนมาก เพื่อเฟ้นหาบุคลากรในตำแหน่งงาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีน)  ธุรกิจทุกประเภทต่างถูกขับเคลื่อนด้วยสิ่ง ๆ หนึ่ง วัฒนธรรมต้นแบบในความหมายของเขา คือการที่พนักงานทุกคนที่เปรียบเสมือนฟันเฟืององค์กร ร่วมกันทำงานอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยทีมเวิร์ค วันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมหาศาลในทุกวงการ ด้วยความสร้างสรรค์ และสามารถสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการ ตลอดจนการบริการให้คนไข้ได้รับประโยชน์และได้รับความปลอดภัยสูงสุด ประการหลังคือเป้าหมายสำคัญที่สุด และแน่นอนว่ารวมถึงวงการขายด้วย สิ่งนั้นคือผลกำไรและปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะกำหนดว่าธุรกิจนั้น ๆ ได้กำไรหรือไม่ การสำรวจด้วยเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถบ่งชี้จุดที่องค์กรสามารถพัฒนาต่อไปในด้านความผูกพันของพนักงาน, การสร้างภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ, การสร้างองค์กรเป็นที่จดจำ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีน) และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อมุ่งสู่ประสิทธิภาพของการทำงานที่ยอดเยี่ยม คือความสามารถในการสร้างรายได้ขององค์กร นั่นหมายถึงการได้มาซึ่งยอดขายที่ดีและการเลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่ถูกต้องเหมาะสม และมุ่งเน้นต่อการพัฒนาบุคลากร และองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ การวางสินค้าได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และการว่าจ้างพนักงานขายที่มีประสิทธิภาพ ทั้งหมดเป็นหลักการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน อย่างไรก็ตามกรอบหรือหลักการอาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่ง แต่สิ่งที่จะหลอมรวมความสามัคคีจริงๆ คือความรักความผูกพันกันในเพื่อนร่วมงาน พนักงานขายหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในองค์กร ในฐานะผู้ประกอบการคุณจะใช้วิธีใด คนทุกคนต้องการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า พยายามทำให้พนักงานทุกคนเห็นคุณค่าในตนเอง ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมให้พวกเขาได้ช่วยเหลือชุมชนและสังคม ถึงจะว่าจ้างพนักงานขายที่มีฝีมือหรือชักชวนให้เซลส์เก่ง ๆ เข้ามาทำงานในองค์กรของคุณได้มากขึ้น

1. ระบุคุณลักษณะหรือทักษะของ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีน) ที่คุณต้องการ

เป็นเรื่องสำคัญในการได้มาซึ่งพนักงานขายที่ใช่ในแบบของคุณ การให้ความสำคัญกับ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีน) ทุกระดับโดยเฉพาะพนักงานตัวเล็กๆ เขาบอกว่าองค์กรจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ด้วยฟันเฟืองตัวเล็กๆ เพราะเป็นผู้ปฏิบัติงานจึงมองเห็นจุดแข็ง และจุดอ่อนได้มากกว่า ขั้นตอนนี้มักถูกมองข้ามไปโดยพนักงานฝ่ายบุคคลเพราะความคิดอย่างง่าย ๆ บริษัททั้งเล็กและใหญ่ต่างก็ดึงดูดพนักงานด้วยค่าตอบแทนที่สูงและสวัสดิการที่ดี รวมทั้งโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ว่าการรับสมัครพนักงานขายก็แค่หาคนที่ขายของได้แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งคำกล่าวนี้ไม่จำเป็นต้องถูกเสมอไป เทคโนโลยีได้กลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจทั้งหลายที่พยายามก้าวเข้าสู่ความเป็นดิจิตัล ไม่ว่าจะเป็นธนาคารข้ามชาติหรือแม้แต่ร้านดอกไม้ ไม่มีองค์กรหรือบุคคลใดหลีกเลี่ยงกระแสเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกได้ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีน) หากไม่มีการระบุทักษะหรือคุณลักษณะของพนักงานขายที่จำเป็นที่องค์กรของคุณต้องการก่อนรับสมัครพนักงานเข้ามา การสรรหาบุคลากรจึงมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น เมื่อสิบปีที่แล้วที่ดิฉันเข้ามาทำงานด้านนี้ วิธีการสรรหาพนักงานในสายเทคโนโลยีค่อนข้างตรงไปตรงมา อาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการได้พนักงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ตรงตามความต้องการภายในทีม นักงานด้านเทคโนโลยีที่บริษัทมองหานั้น ต้องมีคุณสมบัติมากขึ้น

2. รู้ว่าจะไปหา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีน) เหล่านี้ที่ไหน

การเริ่มค้นหาพนักงานขายโดยการรับสมัครงานและนัดมาสัมภาษณ์งาน คุณสมบัติของ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีน) ที่ได้มาที่ไม่ตรงกับความต้องการขององค์กรนี้ รวมทั้งความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสมรภูมิธุรกิจและเทคโนโลยี อาจทำให้พนักงานลาออกจากงานเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ต้นทุนในการว่าจ้างคนในองค์กรสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาด้วยนอกเหนือจากความรู้ด้านทักษะก็คือ ความมีใจรักและหลงใหลในเทคโนโลยี ความใฝ่รู้  แต่สมัยนี้คุณอาจออกไปตามหา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีน) ตามที่ที่เขาออกตลาดไปขายของ คือนอกจากทักษะด้านเทคนิคแล้ว ยังต้องมีความสามารถในการปรับตัว มีความยืดหยุ่น ไม่ตรงกับเป้าหมายในการวางกลยุทธ์ทางการขายในทีมขายของคุณ หากคุณสามารถไปเจอตัวพนักงานเหล่านั้นตามที่ที่เขาไปทำงานได้ เพราะความรู้ด้านทักษะนั้น สามารถสอนกันได้ ในการคัดเลือกบุคลากร บริษัทจึงต้องทบทวนว่าจะให้สัดส่วนความสำคัญในเรื่องความรู้ด้านเทคนิคเมื่อเทียบกับศักยภาพโดยรวมของผู้สมัครอย่างไร คุณจะได้ตรวจสอบการทำงานของเขาด้วยตาของคุณเอง ได้เห็นวิธีการขายของเขาว่าจะเหมาะกับองค์กรของคุณที่คุณต้องการหรือไม่

3. กลั่นกรอง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีน) ที่ใช่จากกลยุทธ์ที่เขาใช้ในการขาย

บ่อยครั้งที่ประวัติของพนักงานขายมักมาพร้อมกับเป้าหมายที่จะทำยอดขายให้ได้เท่านั้นเท่านี้ เป็นคุณสมบัติของ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีน) ที่ดี เพราะต้องเผชิญกับปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน เพื่อดึงดูดความสนใจของว่าที่นายจ้าง พึงระลึกไว้เสมอว่าคุณภาพอาจไม่ได้มาพร้อมปริมาณ คุณสมบัติข้อนี้ควรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการพิจารณาคัดเลือกพนักงาน เพราะองค์กรต้องพัฒนา เป็นหน้าที่ของพนักงานฝ่ายบุคคลและผู้จัดการฝ่ายขายที่มีประสบการณ์ที่จะตั้งคำถามถึงวิธีการหรือกลยุทธ์ที่ผู้สมัครงานใช้ในการพิชิตการขายหรือปิดดีล และปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ได้ บุคลากรที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจะช่วยให้บริษัททันต่อเหตุการณ์ คำถามนี้จะช่วยในการตรวจสอบว่าวิธีที่เขาใช้นั้นยั่งยืน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีน) เหมาะสมถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ และปรับตัวได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และเข้ากันกับกลยุทธ์ของการขายและการตลาดขององค์กรหรือไม่ การเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวทางเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ คำถามนี้ยังช่วยคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีแนวโน้มว่าจะมาสมัครงานเพียงเพื่อต้องการได้โบนัสมาก ๆ ก่อนที่จะลาออกไปในเวลาไม่นานหลังจากที่ได้โบนัสหรือค่านายหน้าจากการขายก้อนโตไปแล้วอีกด้วย

4. มีการวางแผนในการถามคำถาม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีน) อย่างดี

ตำแหน่งงานที่แตกต่างต้องการกลยุทธ์ในการถามคำถามผู้สมัครงานที่ต่างกัน คุณสมบัติสำคัญที่บริษัทพิจารณาเพื่อคัดเลือกบุคลากร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีน) ชั้นเลิศ ผู้สมัครที่มีประสบการณ์ที่แสดงถึงภาวะความเป็นผู้นำได้อย่างชัดเจน ในการหาพนักงานในตำแหน่งเซลส์นั้น การเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทมองหาพนักงานที่มีศักยภาพเพื่อเติบโตไปพร้อมกัน และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วย สิ่งสำคัญที่พนักงานฝ่ายบุคคลควรพิจารณาในระหว่างการสัมภาษณ์คือ นอกจากทักษะด้านเทคโนโลยีแล้ว ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีน) ผู้สมัครจำเป็นต้องมีทักษะด้านธุรกิจและการสื่อสารที่ดี ความสามารถในการปรับตัว คิดเร็วอย่างมีเหตุผล ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความคิดริเริ่ม สำนึกความเป็นเจ้าของ และความรับผิดชอบ จึงล้วนมีความสำคัญ ส่วนในเชิงธุรกิจนั้น ความเฉียบคมและฉับไวในการตอบคำถามที่ถูกต้องเหมาะสม ในขณะสัมภาษณ์งานผู้สัมภาษณ์อาจเพิ่มความท้าทายให้กับผู้สมัครงานด้วยการให้บทบาทสมมติหรือสถานการณ์จำลองในการขาย แทนที่ด้วยการถามตอบแบบเดิม ๆ ที่เคยทำ

รับทำบัตรพลาสติก ราคาโปรโมชั่นด้วยโรงพิมพ์คุณภาพ

หนึ่งในความเชื่อมั่นชื่นชมของลูกค้า รับทำบัตรพลาสติก ในหน่วยซ้ำเป็นพอลิเมอร์ที่นำมาใช้งานได้หลากหลาย เช่น ใช้ทำพลาสติกสำหรับเคลือบผิว ขวดน้ำ เส้นใย ฟิล์มและยาง เป็นต้น ตัวอย่างพอลิเมอร์ในกลุ่มนี้ เช่น พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต พอลิบิวทิลีนเทเรฟทาเลต และพอลิเมอร์ผลึกเหลวบางชนิด ที่มีต่อธุรกิจของคุณคือ VIP Card , Member Card ของบริษัท,ห้างร้าน สำหรับบัตรเติมเงิน อีกทั้งยังมีระบบซีเคียวริตี้ เช่น พิมพ์ระบบลายน้ำกันปลอม เป็นพลาสติกที่ไอน้ำซึมผ่านได้เล็กน้อย แต่อากาศผ่านเข้าออกได้ รับทำบัตรพลาสติก มีลักษณะขุ่นและทนความร้อนได้พอควรข้อดีของการใช้ บัตรคีย์การ์ดคือความสะดวก  โดยที่คุณไม่ต้องพกกุญแจเป็นพวงๆ เหมือนสมัยก่อน ที่ต้องใส่ในกระเป๋ากางเกง หรือ กระเป๋าถือ เชื่อว่าหลายคนอาจลืมกุญแจวางไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ เพราะหากจะเอากุญแจใส่ในกระเป๋าก็กลัวว่า จะไปขูดขีดมือถือเป็นรอยอีก เมื่อออกบัตรคีย์การ์ดในรูปแบบใหม่ออกมา จึงทำให้ผู้อาศัยตามคอนโด หอพัก ต่างรู้สึกถึงความทันสมัย น่าใช้ น่าเก็บ เพราะไม่ใหญ่เทอะทะ ไม่เกะกะ ทำให้สามารถพกพาสะดวกได้  รับทำบัตรพลาสติก เป็นพลาสติกที่นำมาใช้มากที่สุดในอุตสาหกรรม เช่น ท่อน้ำ ถัง ถุง ขวด แท่นรองรับสินค้า หรือสำหรับบัตรที่ต้องการความปลอดภัยสูงและด้วยความเข้มงวดระบบรักษาข้อมูลลูกค้าของเราเรากล้ารับประกัน ที่เรียกได้ว่าเป็นคีย์การ์ดยอดนิยมนั้น ส่วนใหญ่จะใช้เป็นแบบลักษณะที่เป็นบัตรพลาสติกแข็ง สีขาวขุ่น โดยจะมีขนาดเท่ากับบัตรเอทีเอ็ม เชื่อว่าหลายๆ คนอาจจะยังไม่รู้ว่า บัตรคีย์การ์ดที่ใช้กันอยู่ทั่วไปนั้นมีอยู่หลายประเภท ที่คุณได้มอบให้กับลูกค้าเพื่อสิทธิพิเศษลูกค้านั้นเป็นแรงส่งเสริมโฆษณาการตลาดต่างๆ รับทำบัตรพลาสติก ให้คุณโดยตัวของบัตรใบนั้น เป็นพลาสติกที่ไอน้ำซึมผ่านได้เล็กน้อย แข็งกว่าพอลิเอทิลีนทนต่อสารไขมันและความร้อนสูงใช้ทำแผ่นพลาสติถุงพลาสติกบรรจุอาหารที่ทนร้อน ที่เรียกได้ว่าเป็นคีย์การ์ดยอดนิยมนั้น

รับทำบัตรพลาสติก ส่วนใหญ่จะใช้เป็นแบบลักษณะที่เป็นบัตรพลาสติกแข็ง สีขาวขุ่น โดยจะมีขนาดเท่ากับบัตรเอทีเอ็ม เชื่อว่าหลายๆ คนอาจจะยังไม่รู้ว่า บัตรคีย์การ์ดที่ใช้กันอยู่ทั่วไปนั้นมีอยู่หลายประเภท หลอดดูดพลาสติก เป็นต้น หากคุณไม่มีแบบเราสามารถทำแบบให้ฟรีพร้อมส่งฟรีทั่วไทยรวดเร็วทันใจเพียงคุณโทรมาใช้เวลาเพียงไม่นานประหยัดค่าใช้จ่ายเพียงเท่านี้คุณก็จะได้งานบัตรในแบบของคุณพิมพ์หน้า-หลัง ไอน้ำและอากาศซึมผ่านได้พอควร หรือบัตรคีย์การ์ดที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไป มี 2 ประเภทนั่น รับทำบัตรพลาสติก คือบัตรแบบหนาและแบบบาง ชนิดที่สามารถเข้าเครื่องพิมพ์ได้ ซึ่งมักจะเหมาะกับการใช้งานสำหรับใช้ในโรงแรม เพื่อพิมพ์ชื่อ หรือที่อยู่โรงแรม เพื่อความสวยงามและหรูหรา หากเป็นแบบหนาส่วนใหญ่จะนิยมใช้ตามหอพัก คอนโด  หรือตามโรงแรม ซึ่งคีย์การ์ดประเภทนี้ สามารถอ่านได้อย่างเดียวแต่ไม่สามารถเขียนข้อมูลลงไปได้ และป้องกันไขมันได้ดีมีลักษณะใส ใช้ทำขวดบรรจุน้ำมันและไขมันปรุงอาหาร ขวดบรรจุเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น ไวน์ เบียร์ ใช้ทำแผ่นพลาสติก ห่อเนยแข็ง รับทำบัตรพลาสติก ทำแผ่นแลมิเนตชั้นในของถุงพลาสติก จะขึ้นอยู่กับความจุหน่วยความจำของบัตรด้วยซึ่งจะเห็นได้ว่าบัตรคีย์การ์ดนั้น จะมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป จึงต้องเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานด้วย ใส่ภาพใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของบัตรซึ่งจะช่วยให้ทราบเกี่ยวกับการใช้บัตรนั้นๆที่คุณได้มอบให้กับลูกค้าซึ่งช่วยให้คุณจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าและธุรกิจของคุณเองได้ดียิ่งขึ้น เช่น รันนัมเบอร์ รันบาร์โค๊ด รายชื่อ มีลักษณะโปร่งใส แข็ง ทนแรงยึดและแรงกระแทกได้ดี รับทำบัตรพลาสติก ทนความร้อนสูง ทนกรด แต่ไม่ทนด่าง เป็นรอยหรือคราบอาหาร จับยาก ใช้ทำถ้วย จาน ชาม ขวดนมเด็ก และขวดบรรจุอาหารเด็ก หรือทำการ์ดที่มีรูปแบบแปลกใหม่ดังใจคุณ เมื่อลูกค้าได้ถือบัตร VIP ของคุณก็เหมือนได้ค่าบัตรคืนแล้วเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายบัตรต่อใบที่ได้จ่ายไป เป็นพลาสติกที่มีสมบัติพิเศษ คือทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและทนปฏิกิริยาเคมีได้ดี

รับทำบัตรพลาสติก เกิดคราบและรอยเปื้อนได้ยาก คงรูปหลังการผ่านความร้อนหรือแรงดันเพียงครั้งเดียว เมื่อเย็นลงจะแข็งมาก ทนความร้อนและความดัน ไม่อ่อนตัวและเปลี่ยนรูปร่างไม่ได้ แต่ถ้าอุณหภูมิสูงก็จะแตกและไหม้เป็นขี้เถ้าสีดำ พลาสติกประเภทนี้โมเลกุลจะเชื่อมโยงกันเป็นร่างแหจับกันแน่น แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแข็งแรงมาก จึงไม่สามารถนำมาหลอมเหลวได้ กล่าวคือ เกิดการเชื่อมต่อข้ามไปมาระหว่างสายโซ่ของโมเลกุลของพอลิเมอร์ (cross linking among polymer chains) เหตุนี้หลังจาก ทนแรงกระแทกได้ 0.25-0.35 ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ รับทำบัตรพลาสติก ทนความร้อนได้ถึง 140 องศาเซลเซียส และทนปฏิกิริยาเคมีได้ดี เกิดคราบและรอยเปื้อนยาก เมลามีนใช้ทำภาชนะบรรจุอาหารหลายชนิด และนิยมใช้กันมาก มีทั้งที่เป็นสีเรียบและลวดลายสวยงาม ข้อเสียคือ น้ำส้มสายชูจะซึมเข้าเนื้อพลาสติกได้ง่าย ทำให้เกิดรอยด่าง แต่ไม่มีพิษภัยเพราะไม่มีปฏิกิริยากับพลาสติก พลาสติกเย็นจนแข็งตัวแล้ว จะไม่สามารถทำให้อ่อนได้อีกโดยใช้ความร้อน หากแต่จะสลายตัวทันทีที่อุณหภูมิสูงถึงระดับ รับทำบัตรพลาสติก มีความต้านทานต่อตัวทำละลายสารละลายเกลือและน้ำมัน แต่พลาสติกอาจพองบวมได้เนื่องจากน้ำหรือแอลกอฮอล์พลาสติกชนิดนี้ใช้ทำฝาจุกขวดและหม้อ ในการเลือกซื้อสินค้าบัตรสมาร์ตคาร์ดสำหรับการใช้งาน จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากบัตรเมื่อมองดูจากภายนอกรูปร่างจะเหมือนหรือคล้ายกันมาก แต่วงจรภายในอาจแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง การทำพลาสติกชนิดนี้ให้เป็นรูปลักษณะต่าง ๆ ต้องใช้ความร้อนสูง และโดยมากต้องการแรงอัดด้วย เทอร์โมเซตติงพลาสติก รับทำบัตรพลาสติก ใช้เคลือบผิวของอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน และท่อเก็บก๊าซ ใช้ในการเชื่อมส่วนประกอบโลหะ แก้ว และเซรามิก ใช้ในการหล่ออุปกรณ์ที่ทำจากโลหะและเคลือบผิวอุปกรณ์ ในการใช้งานบัตรแบบนี้ จะต้องเสียบบัตรเข้าไปในเครื่องอ่าน

รับทำบัตรพลาสติก ซึ่งภายในเครื่องอ่านก็จะมีหน้าสัมผัสที่เป็นโลหะมากดหรือแตะกับหน้าสัมผัสของบัตร เพื่อเป็นการเชื่อมสัญญาณทางไฟฟ้าให้กับบัตร แล้วจึงค่อยมีการอ่านหรือเขียนข้อมูลตามต้องการ ใช้ใส่ในส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้า เส้นใยของท่อ และท่อความดัน ใช้เคลือบผิวของพื้นและผนัง ใช้เป็นวัสดุของแผ่นกำบังนิวตรอน ซีเมนต์ และปูนขาว ใช้เคลือบผิวถนน เพื่อกันลื่น ใช้ทำโฟมแข็ง ใช้เป็นสารในการทำสีของแก้ว ข้อเสียของบัตรสมาร์ตคาร์ดทั่วไป คือการที่ต้องมีหน้าสัมผัสโลหะอยู่บนหน้าบัตรสำหรับการเชื่อมต่อสัญญาณทางไฟฟ้ากับเครื่องอ่าน รับทำบัตรพลาสติก จึงได้มีการพัฒนาบัตรสมาร์ตคาร์ดเป็นรุ่นใหม่ที่ใช้คลื่นวิทยุในการติดต่อสื่อสารแทน ทำให้สามารถตัดหน้าสัมผัสที่เป็นโลหะสีทองออกไปได้ ทำให้การใช้งานไม่ค่อยสะดวกนัก เนื่องจากต้องมีการเสียบบัตร และต้องไม่ลืมที่จะดึงบัตรออกเมื่อใช้งานเสร็จ และการที่หน้าสัมผัสของบัตรมักจะสึกหรอได้ง่ายทำให้บัตรเสียจนใช้งานอ่านเขียนไม่ได้ รับทำบัตรพลาสติก และการใช้งานจะใช้วิธีการแตะบัตรเข้ากับเครื่องอ่านเท่านั้น ไม่ต้องมีการเสียบบัตร ทำให้สะดวกและรวดเร็วกว่าเดิม